Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UWAGA:

1. Do ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY / WNIOSKU O WYDANIU POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU (do druku PB-16, PB16a, PB-17, PB-17a) należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 2 - Załącznik nr 2.doc