Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-06-25 09:47:04PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-24 14:35:22KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-24 14:34:38KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-24 14:33:23Bilans jednostki 2020.pdfGlaza PaulinaDodanie pliku
2021-06-24 14:33:21Rachunek zysków i strat jednostki 2020.pdfGlaza PaulinaDodanie pliku
2021-06-24 14:33:20Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdfGlaza PaulinaDodanie pliku
2021-06-24 14:33:19Informacja dodatkowa.pdfGlaza PaulinaDodanie pliku
2021-06-24 14:33:03KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:11:41PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:11:22KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:11:07PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:10:55PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:10:44PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:08:35PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:07:45PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:06:09PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:05:31PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:04:53PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:04:50PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:04:48PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-22 12:04:20PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-21 09:34:35InspektorzyGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-16 09:35:15KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-16 09:35:03PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2021-06-16 07:49:30PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu