Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Podstawą prawną działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest  zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami)