Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, I piętro, pok. 116-120

tel. (58) 532 16 63, (58) 532-47-95

www. pinb.tczew.pl;  www.bip.tczew.gda.winb.gov.pl;  pinb@pinb.tczew.pl

inż. Mikołaj Wiatr - inspektor, koordynator do spraw dostępności; pokój nr 116; tel. (58) 532 16 63

- sprawy dot.: - prowadzenia sekretariatu i inne

- sprawy dot.: - zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych

mgr inż. Paulina Glaza - starszy inspektor;  pokój nr 116; tel. (58) 532 16 63 w. 27

- sprawy dot.:  -  samowoli budowlanych,

- sprawy dot.: - zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych

- pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

- postępowań egzekucyjnych,

- utrzymania obiektów i budowli

mgr inż. Piotr Baczyński - ekspert nadzoru budowlanego; pokój nr 116;  tel. (58) 532 16 63 w. 23

sprawy dot.: - samowoli budowlanych,

 - postępowań egzekucyjnych,

 - utrzymania obiektów i budowli

mgr Beata Żmuda -  główna księgowa; pokój nr 116;  tel. (58) 532 16 63 w. 25 

- starszy specjalista ds. postępowań administracyjnych i orzecznictwa

  sprawy dot.:   - samowoli budowlanych,

 - postępowań egzekucyjnych

 - postępowań administracyjnych i orzecznictwa 

 - pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

mgr inż. Łukasz Kargól - starszy inspektor nadzoru budowlanego; pokój 116;  tel. (58) 532 16 63 w. 26

- sprawy dot.:  -  samowoli budowlanych,

- sprawy dot.: - zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych

- pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

- postępowań egzekucyjnych,

- utrzymania obiektów i budowli