Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

INFORMACJA O OPŁACIE SKARBOWEJ

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tczewie, pl Piłsudskiego 1

nr rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzieł Gdańsk

(należy zaznaczyć cel opłaty) opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie .......