Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Historia zmian strony: Z-ca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-07-27 11:14:19Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2017-10-30 11:36:12Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2016-12-21 12:42:22Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2016-12-21 12:39:56Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2016-12-21 12:39:37Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2016-12-21 12:38:58Glaza PaulinaAktualizacja dokumentu