Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2024-07-12 14:16:48Zadania organu nadzoru budowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 14:10:27Zadania organu nadzoru budowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 14:10:25Zadania organu nadzoru budowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 14:05:08Kompetencje Powiatowego InspektoraGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 14:05:05Kompetencje Powiatowego InspektoraGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:56:26Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:55:39Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:50:41Godziny pracy inspektoratuGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:48:24Godziny pracy inspektoratuGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:40:00Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:35:09InspektorzyGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-07-12 13:31:40PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 14:19:05PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:56:44PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:56:09PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:55:33PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:55:20KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:54:44KOMUNIKATYGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:54:19PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:53:48PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:53:34PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:50:54PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 13:50:38PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 12:13:59PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu
2024-06-12 12:13:24PINB TCZEWGlaza PaulinaAktualizacja dokumentu