Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

 

Komunikat nr 15/21 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję dalszym czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1054) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 6. I tak wyrazy Do dnia 25 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami Do odwołania”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają – wyraz „polecają” zastępuje się wyrazami „mogą polecić” pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

  • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl, 
  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
  • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Od dnia 15 czerwca 2021 r. (na podstawie Komunikatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie nr 14/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.) wprowadzono następujące zasady: 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

  • wchodzenie i wychodzenie z budynku Starostwa przez pracowników odbywa się wejściem z lewej strony budynku oznaczonym literą „B”, 
  • po wejściu do budynku pracownicy dezynfekują ręce lub stosują jednorazowe rękawice ochronne;  
  • podczas obsługi klienta oraz podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (korytarze, hole, winda), pracownik jest zobowiązany do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa 

Obsługa klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

1. Klienci wchodzą i wychodzą z budynku Starostwa wejściem oznaczonym literą „A”; 

2.Klienci, po wejściu do budynku: 

  • są zobowiązani do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, 
  • dezynfekują ręce lub posiadają rękawice ochronne, 

3. Obsługa klientów odbywa się: 

a) po uprzednim umówieniu na wyznaczoną godzinę, 

b) bez wcześniejszego umówienia, ale w uzgodnieniu z pracownikiem inspektoratu telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego, 

c) bez wcześniejszego umówienia w celu złożenia dokumentów w do skrzynki umieszczonej w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w wejściu oznaczonym literą „A”, 

d) pracownik Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego kieruje klientów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116.; 

4. Klienci samodzielnie przemieszczają się w budynku Starostwa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116. 

 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 22 czerwca 2021 r.

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

Serwis Służby Cywilnej