Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

Komunikat nr 3/20

z dnia 18 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Tczewie od 18 marca do odwołania.

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

  • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP

 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Komunikat nr 2/20

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

informuje, iż przyjmowanie interesantów będzie odbywało się zgodnie z komunikatem nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

Komunikat nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

Komunikat nr 1/20

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  COVID-19,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zwraca się z prośbą, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania:

·       ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

·       wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami Inspektoratu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 20 listopada 2019 r.

Komunikat

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 19 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, kod pocztowy 83-110, adres e-mail: pinb@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie z siedzibą w Tczewie, to: adres e-mail: inspektor@pinb.tczew.pl., tel. 58 5321663

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB.

 

W sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym jest pismo osoby trzeciej*/rejestry*/nie dotyczy*.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba, że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

 

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

*nie potrzebne skreślić

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

Serwis Służby Cywilnej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:35876
Treść wprowadził(a): Glaza Paulina, 2020-03-18 11:13:39
Treść wytworzył(a): Leszek Lewiński, 2007-08-16 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-18 11:13:06