Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl 
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667
 

I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

Informuje się, że

Dzień 27 grudnia 2019 r.

jest dniem wolnym

 od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Dzień 14 grudnia 2019 r.

wyznacza się dniem pracy 

dla pracowników PINB w Tczewie.

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 20 listopada 2019 r.

Komunikat

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 19 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, kod pocztowy 83-110, adres e-mail: pinb@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie z siedzibą w Tczewie, to: adres e-mail: inspektor@pinb.tczew.pl., tel. 58 5321663

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB.

 

W sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym jest pismo osoby trzeciej*/rejestry*/nie dotyczy*.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba, że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

 

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

*nie potrzebne skreślić

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

Serwis Służby Cywilnej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:35241
Treść wprowadził(a): Glaza Paulina, 2019-11-26 09:50:21
Treść wytworzył(a): Leszek Lewiński, 2007-08-16 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-11-26 09:49:31